Thorvaldsen Transport

VÅRE TJENESTER

Thorvaldsen Transport utfører en rekke tjenester innen håndtering av farlig avfall. Vi samler inn spillolje, brukte bil-, traktor- og lastebilbatterier, oljefilter, frost- og bremsevæske og drivstoff.

Vi leier også ut miljøcontainere for oppbevaring av farlig avfall. Containeren blir da din til odel og eie etter tre års leie.

Vi er alltid oppdatert på regelverket rundt oppbevaring, håndtering og frakt av farlig avfall, så er det noe som er uklart vil alltid en av våre sjåfører kunne svare på det du lurer på.

Er det noe som ikke står på listen nedenfor, men som du lurer på om vi henter eller utfører, så er det bare å ta kontakt.

UTLEIE AV CONTAINERE

Oppbevaring kan være en utfordring. Du vil kanskje prioritere plassen du har på verkstedet ditt til andre formål som er inntektsbringende, enn til lagring av farlig avfall.

En miljøcontainer kan du sette hvor som helst ute. Den kan låses, og sikrer at uvedkommende ikke får tilgang til innholdet i containeren. Miljøcontaineren tilfredsstiller alle krav til lagring av farlig avfall, så ved å ha en slik er det en ting mindre å tenke på i en hektisk hverdag.

Vi leier ut miljøcontainer for oppbevaring av farlig avfall, muligheter for salg om ønsket. Våre miljøcontainere og fatrister er godkjent for sikker og forsvarlig lagring av farlig avfall.

Ved en slik type lagring av avfallet unngår man oljesøl og forurensning av nærmiljøet hvis uhellet først skulle være ute.

Vi leverer containere som rommer fra 4 til 24 fat. Så du som kunde får det som dekker ditt behov. Verken mer eller mindre. Ta kontakt for et godt tilbud.

Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall (§5)

Enhver som er i besittelse av farlig avfall har ansvar for at avfallet oppbevares, lagres og for øvrig tas forsvarlig hånd om. Dette gjelder både husholdninger og virksomheter.

Farlig avfall bør lagres på en slik måte at det er beskyttet mot ytre påvirkning, sikret mot uvedkommende/dyr/barn, lagret ryddig og adskilt og at det er tydelig merket.

En av de sikreste alternativene ved lagring av farlig avfall er å oppbevare avfallet i en miljøcontainer og/eller fatrist.

SPILLOLJE

Vi samler inn spillolje i omtrent hele Norge. Vi henter hos hobbymekanikeren, hos aktører innen landbruket, industrien og bil, traktor- og lastebilverkstedene. Det spiller ingen rolle om oljen er lagret på kanner, fat eller i tank. Vi henter uansett.

I utgangspunktet er levering av olje gratis. Men det er hvis man leverer over en viss mengde. Ved levering av større kvanta vil du få penger for oljen. Hvor mye du får per liter avhenger igjen av mengden olje du leverer. Ta kontakt for ytterligere informasjon om refusjonsordningen. Eller les mer om refusjonsordningen nedenfor.

Vi leier ut tanker fra Vera for oppbevaring av spillolje med kapasitet fra 1500 til 3000 liter for den som trenger mer kapasitet. Ta kontakt for mer informasjon om spilloljetankene og pris.

Refusjonsordningen

Alle som kjøper olje i Norge betaler en avgift. Denne avgiften blir brukt til å betale ut refusjon når kassert olje blir levert til et godkjent mottaksanlegg. Dette kommer avfallsprodusenten til gode. Ved å levere oljen til oss vil du få penger for din spillolje ved levering over en gitt mengde.

Refusjonsordningen gjelder for alle oljer hvor det er betalt avgift til Norge. Hydraulikkoljer, trafooljer, motor- og girsmøreoljer. Ordningen gjelder også for skip, men unntatt skip i internasjonal sjøfart med en totallengde på over 250 fot.

Refusjonsordningen gjelder ikke for spillolje som kommer under avfallsstoffnummer 7012. Refusjonsordningen gjelder kun for spillolje som kommer under avfallsstoffnummer 7011.

OLJEFILTER

Oljefilter er spesialavfall. Vi setter ut fat for oppbevaring av oljefilter på ditt verksted. Flere aktører krever en viss sum i leie av fatene, men vi setter de ut kostnadsfritt og du kan ha de så lenge du vil. Du betaler kun for mengden oljefilter du leverer.

Når det er tid for å hente oljefiltrene kommer vi og bytter ut fatene. Dette gjør at vi bruker kort tid slik at vi ikke står i veien for deg og din virksomhet for lenge.

Vi anbefaler at du lar oljefiltrene dryppe av seg over spilloljetanken. Da blir vekten lavere når vi kommer og henter oljefiltrene, og du sparer penger.

BILBATTERIER

Du er pliktig til å levere bil, traktor- og lastebilbatterier. Og dette må du ha dokumentasjon på. Vi henter dine batterier kostnadsfritt og gir deg den dokumentasjonen du trenger på at batteriene er håndtert på forsvarlig måte. Vi samarbeider tett med Batteriretur i Halden.

Vi selger batterikasser hvis du ønsker en slik oppbevaringsmulighet. Disse kassene kan låses og risikoen for tyveri blir redusert.
Batterier som blir samlet inn og går via Batterireturs system blir gjenvunnet ved gjenvinningsanlegg i Europa.

EE-AVFALL

De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. Derfor er det viktig at EE-avfall samles inn og behandles på forsvarlig måte.

Regelverket sier at EE-avfall kan leveres gratis til kommuner eller til forhandlere som selger tilsvarende EE-produkter, for eksempel forhandlere av elektriske apparater, dagligvarebutikker og leketøysbutikker. Forhandlere og kommuner har både mottaksplikt og informasjonsplikt.

Bransjen har ansvaret for retursystemet for EE-avfall.

Kostnadene for henting og behandling av avfallet dekkes av importører og produsenter av EE-produkter. Siden 1999 har disse hatt ansvaret for å drive retursystemet for EE-avfall.

Importører og produsenter har inngått en avtale med Miljøverndepartementet, der de forplikter seg til å samle inn minst 80 prosent av alt EE-avfall som oppstår hvert år. Avtalen innebærer også at de skal arbeide for å redusere avfallsproblemene fra EE-produkter.

I forbindelse med avtalen opprettet EE-bransjen returselskaper for å ta hånd om næringselektro, elektronikk- og hvitevaredelen av EE-avfallet. Retursystemet er nå forskriftsfestet. Alle importører og produenter må være medlem i et godkjent returselskap.

FATRIST

Oppbevaring type WM / WO

Lagring av maks 4 x 200 liters fat, også kombinert med 60 liters fat og små bokser
Konstruksjon laget av 3 mm stålplater
100 mm bakken handlingsrom
For bruk med en jekketralle eller gaffeltruck

Typer tilgjengelig

Type WM
Med galvanisert rist (lastekapasitet 1000 kg / m 2)
Type WO
Uten grid

Finish

Varmforsinket (EN ISO 1461)

Tilbehør

Tromme-type støtter FA, galvanisert, clip-on roterende medier, galvanisert typen RA for roterende trommer, kanne hyller, type GR galvanisert.

Oppbevaring type WM / WO

Lagring av maks. 4 x 200 liters fat, også kombinert med 60 liters fat og små bokser
Konstruksjon laget av 3 mm stålplater.
100 mm bakken handlingsrom.
For bruk med en jekketralle eller gaffeltruck.

Typer tilgjengelig

Type WM
Med galvanisert rist (lastekapasitet 1000 kg / m 2)

Type WO
Uten grid

Finish

Varmforsinket (EN ISO 1461)

Tilbehør

Tromme-type støtter FA, galvanisert, clip-on roterende medier, galvanisert typen RA for roterende trommer, kanne hyller, type GR galvanisert.

Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall (§5)

Enhver som er i besittelse av farlig avfall har ansvar for at avfallet oppbevares, lagres og for øvrig tas forsvarlig hånd om. Dette gjelder både husholdninger og virksomheter.

Farlig avfall bør lagres på en slik måte at det er beskyttet mot ytre påvirkning, sikret mot uvedkommende/dyr/barn, lagret ryddig og adskilt og at det er tydelig merket.

En av de sikreste alternativene ved lagring av farlig avfall er å oppbevare avfallet i en miljøcontainer og/eller på en fatrist.
Vi har miljøcontainere og fatrister som er godkjent for sikker og forsvarlig lagring av farlig avfall.

Ved en slik type lagring av avfallet unngår man lekkasje, oljesøl og forurensning av nærmiljøet hvis uhellet først skulle være ute.

IBC

IBC-beholdere kan lagre spillolje, frostvæske, malingsavfall og spylervæske. De er ikke godkjente for lagring av drivstoff.

En IBC-container kan brukes til så mangt. En del av kunder lagrer og leverer blant annet oljefilter i IBC-containerne. Dette er praktisk siden det tar lengre tid å fylle opp en eller flere slike, så du trenger ikke å levere så ofte.

En IBC-container er godt alternativ for deg som ser etter en billig lagringsmetode. Vi setter ut fat og IBC kostnadsfritt ved behov, men husk at det følger med noen krav til lagring av farlig avfall.

Ta kontakt hvis du har spørsmål om lagring av farlig avfall i IBC-container.

KONTAKT