/

EE-Avfall

De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. Derfor er det viktig at EE-avfall samles inn og behandles på forsvarlig måte.

Regelverket sier at EE-avfall kan leveres gratis til kommuner eller til forhandlere som selger tilsvarende EE-produkter, for eksempel forhandlere av elektriske apparater, dagligvarebutikker og leketøysbutikker. Forhandlere og kommuner har både mottaksplikt og informasjonsplikt. Bransjen har ansvaret for retursystemet for EE-avfall.

Kostnadene for henting og behandling av avfallet dekkes av importører og produsenter av EE-produkter. Siden 1999 har disse hatt ansvaret for å drive retursystemet for EE-avfall. Importører og produsenter har inngått en avtale med Miljøverndepartementet, der de forplikter seg til å samle inn minst 80 prosent av alt EE-avfall som oppstår hvert år. Avtalen innebærer også at de skal arbeide for å redusere avfallsproblemene fra EE-produkter.

I forbindelse med avtalen, opprettet EE-bransjen returselskaper for å ta hånd om næringselektro, elektronikk- og hvitevaredelen av EE-avfallet. Retursystemet er nå forskriftsfestet. Alle importører og produenter må være medlem i et godkjent returselskap.

/kontakt oss

Kontaktskjema

Takk for din henvendelse. Vi tar kontakt så snart som mulig
Ojsann! Her var det noe som var feil.