/

Spillolje

Vi samler inn spillolje fra omtrent hele landet. Vi henter hos hobbymekanikeren, hos aktører innen landbruket og industrien, og bil-, traktor- og lastebilverkstedene. Det spiller ingen rolle om oljen er lagret på kanner, fat eller i tank. Vi henter uansett.

I utgangspunktet er levering av olje gratis, men det er hvis man leverer over en viss mengde. Ved levering av større kvanta vil du få penger for oljen. Hvor mye du får per liter avhenger igjen av mengden olje du leverer. Les mer om refusjonsordningen nedenfor.

Vi leier ut tanker fra Vera for oppbevaring av spillolje med kapasitet fra 1500 til 3000 liter for den som trenger mer kapasitet. Ta kontakt for mer informasjon om spilloljetankene og pris.

REFUSJONSORDNINGEN

Alle som kjøper olje i Norge betaler en avgift. Denne avgiften blir brukt til å betale ut refusjon når kassert olje blir levert til et godkjent mottaksanlegg. Dette kommer avfallsprodusenten til gode. Ved å levere oljen til oss vil du få betaling for spilloljen ved levering, over en gitt mengde.


Refusjonsordningen gjelder for alle oljer hvor det er betalt avgift til Norge. Hydraulikkoljer, trafooljer, motor- og girsmøreoljer. Ordningen gjelder også for skip, men unntatt skip i internasjonal sjøfart med en totallengde på over 250 fot. Refusjonsordningen gjelder ikke for spillolje som kommer under avfallsstoffnummer 7012. Refusjonsordningen gjelder kun for spillolje som kommer under avfallsstoffnummer 7011.

/kontakt oss

Kontaktskjema

Takk for din henvendelse. Vi tar kontakt så snart som mulig
Ojsann! Her var det noe som var feil.