/

våre tjenester

Thorvaldsen Transport utfører en rekke tjenester innen håndtering av farlig avfall. Vi samler inn spillolje, brukte bil-, traktor- og lastebilbatterier, oljefilter, frost- og bremsevæske, og drivstoff. Vi leier i tillegg ut miljøcontainere for oppbevaring av farlig avfall, hvor containeren blir din til odel og eie etter fire års leie.

Vi er alltid oppdatert på regelverket rundt oppbevaring, håndtering og frakt av farlig avfall, så er det noe som er uklart vil alltid en av våre sjåfører kunne svare på det du lurer på. Er det noe som ikke står på listen nedenfor, men som du lurer på om vi henter eller utfører, så er det bare å ta kontakt med oss.

Utleie av containere

Oppbevaring kan være en utfordring. Du vil kanskje prioritere plassen du har på verkstedet ditt til andre formål som er inntektsbringende, enn til lagring av farlig avfall. Vi leier ut miljøcontainere som blir din etter fire års leie.

Spillolje

Vi samler inn spillolje fra omtrent hele landet. Vi henter hos hobbymekanikeren, hos aktører innen landbruket, industrien og bil-, traktor- og lastebilverkstedene. Det spiller ingen rolle om oljen er lagret på kanner, fat eller i tank. Vi henter uansett.

Oljefilter

Oljefilter er farlig avfall. Vi setter ut fat for oppbevaring av oljefilter på ditt verksted. Flere aktører krever en viss sum i leie av fatene, men vi setter de ut kostnadsfritt og du kan ha de så lenge du vil. Du betaler kun for mengden oljefilter du leverer.

Bilbatterier

Du er pliktig til å levere bil-, traktor- og lastebilbatterier, og dette må du ha dokumentasjon på. Vi henter dine batterier kostnadsfritt og gir deg den dokumentasjonen du trenger på at batteriene er håndtert på forsvarlig måte. Vi samarbeider tett med Batteriretur i Halden.

EE-Avfall

De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. Derfor er det viktig at EE-avfall samles inn og behandles på forsvarlig måte. Regelverket sier at EE-avfall kan leveres gratis til kommuner eller til forhandlere, som har mottaksplikt og informasjonsplikt.

Fatrist

En av de sikreste alternativene ved lagring av farlig avfall er å oppbevare avfallet i en miljøcontainer og/eller på en fatrist. Vi har miljøcontainere og fatrister som er godkjent for sikker og forsvarlig lagring av farlig avfall.

IBC

IBC-beholdere kan lagre spillolje, frostvæske, malingsavfall og spylervæske, og kan brukes til så mangt. En del av våre kunder lagrer og leverer blant annet oljefilter i IBC-containerne.

/kontakt oss

Kontaktskjema

Takk for din henvendelse. Vi tar kontakt så snart som mulig
Ojsann! Her var det noe som var feil.